Struktura Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI:

  Prezes Fundacji SONATA - Jacek Łepecki  
  Jacek Łepecki - Prezes  
 
A.K. Skibniewski Skarbnik Fundacji
 
  Andrzej Skibniewski - Skarbnik  

Dorota Łepecka - Biuro Fundacji Agnieszka Świderska - Główna Księgowa  mec. Dariusz Maciejuk Kancelaria Adwokacka Opieka Prawna
Dorota Łepecka
Biuro Fundacji
Agnieszka Świderska
Głowna Księgowa
mec. Dariusz Maciejuk
Kancelaria Adwokacka
Opieka Prawna
     
Biuro rachunkowe EFEKT Agencja ochrony SOLID Agencja Baron Media
Biuro Rachunkowe
EFEKT
Agencja Ochrony SOLID
Ochrona Obiektu
Opieka Multimedialna
Agencja Baron Media
     
Marek Paradowski - Opieka i Transport Instrumentarium sonata Andrzej Rytel
Marek Paradowski
Opieka i Transport Instrumentarium
Serwis Prasowy
Fundacji Orkiestry
Andrzej Rytel
Serwis Fotograficzny Studio Foto Lab